Vertrouwenspersoon - Anita Kruiper

Stichting PUSH heeft een externe vertrouwenspersoon. Anita is zowel voor personeel van stichting PUSH als voor vrijwilligers aanspreekpunt voor zaken als ongewenst gedrag, maar ook voor andere werkgerelateerde problemen, die de medewerker of vrijwilliger niet meteen met een leidinggevende wil bespreken.

Ze is te bereiken via bovenstaand emailadres of via het telefoonnummer van PUSH.

anitakruiper@upcmail.nl

0181-316688