Team Jeugd

We werken met jongeren door aanwezig te zijn in de leefwereld van de jongeren, zoals op straat, verenigingen, scholen, etc. Onze ambitie is om jeugdigen te empoweren en hen te verbinden met de maatschappij.

We doen dat samen met (het netwerk van) jeugdigen door uit te gaan van kansen, talenten en interesses. Op preventief vlak is het doel om problemen en escalaties in een vroeg stadium te signaleren en uitval te voorkomen (eventueel in combinatie met de talentbenadering). 
Via de talentbenadering zet het jongerenwerk in op een actieve houding van kinderen en jongeren. De talentbenadering bestaat uit diverse programma’s waarin de kinderen en jongeren hun eigen ideeën vorm kunnen geven (participatie) en/of hun talenten kunnen ontdekken en leren wat hun competenties zijn. Door de talentbenadering behalen kinderen en jongeren succes. Succeservaringen stimuleren verdere ontwikkeling.

Samenwerken met netwerkpartners is voor het jongerenwerk van groot belang bij het behalen van onze doelen. Het jongerenwerk werkt samen met zorgpartners, het onderwijs, verenigingen en vrijwilligers. Samen met deze partners worden programma’s, projecten en workshops georganiseerd voor en met jongeren.  

Team Jeugd bestaat uit Jongerenwerkers, Combinatiefunctionarissen, Buurt Coach en JOGG-regisseurs. Hieronder een overzicht van het aanbod activiteiten en de teams uit Hellevoesluis, Brielle en Westvoorne.

Aanbod activiteiten

Team Jeugd Hellevoetsluis

Team Jeugd Brielle

Team Jeugd Westvoorne

Sport en beweegplatform

Lekker Bezig Voorne!

Fijn je te zien!

Facebook