Team Jeugd

De jongerenwerkers van Team Jeugd hebben aandacht voor alle jongeren van 10 tot 25 jaar oud. We zijn open en toegankelijk voor jongeren en zijn ervoor ze wanneer zij een steuntje in de rug nodig hebben. We zijn aanwezig in de leefwereld van de jongeren en leggen actief contact op straat, op school, in buurthuizen en online. We signaleren en spelen in op de behoefte van de jongeren en ondersteunen waar mogelijk is. We gaan hierbij voor het versterken van de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie van jongeren in de samenleving. Want mee kunnen doen is enorm belangrijk.

We doen dat samen met (het netwerk van) jeugdigen door uit te gaan van kansen, talenten en interesses. Op preventief vlak is het doel om problemen en escalaties in een vroeg stadium te signaleren en uitval te voorkomen (eventueel in combinatie met de talentbenadering). 
Via de talentbenadering zet het jongerenwerk in op een actieve houding van kinderen en jongeren. De talentbenadering bestaat uit diverse programma’s waarin de kinderen en jongeren hun eigen ideeën vorm kunnen geven (participatie) en/of hun talenten kunnen ontdekken en leren wat hun competenties zijn. Door de talentbenadering behalen kinderen en jongeren succes. Succeservaringen stimuleren verdere ontwikkeling.

Samenwerken met netwerkpartners is voor het jongerenwerk van groot belang bij het behalen van onze doelen. Het jongerenwerk werkt samen met zorgpartners, het onderwijs, verenigingen en vrijwilligers. Samen met deze partners worden programma’s, projecten en workshops georganiseerd voor en met jongeren.  

Team Jeugd bestaat uit Jongerenwerkers. Hieronder een overzicht van het aanbod activiteiten  uit de kernen Hellevoesluis, Brielle en Westvoorne.

Aanbod activiteiten

Team Jeugd Hellevoetsluis

Team Jeugd Brielle

Team Jeugd Westvoorne

Sport en beweegplatform

Lekker Bezig Voorne!

Fijn je te zien!

Facebook