Jeugdondersteuning

Team Jeugd is er voor jongeren tussen 10 en 25 jaar oud. We zijn vriendelijk en staan open voor alle jongeren, en we zijn er om hen te ondersteunen wanneer ze wat extra hulp nodig hebben. We zijn actief aanwezig in de leefwereld van jongeren, en we leggen contact op straat, op school, in buurthuizen en online. We merken dingen op en reageren op wat jongeren nodig hebben, en we bieden ondersteuning waar mogelijk. Ons doel is om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te versterken en hen te helpen actief deel te nemen aan de samenleving, omdat meedoen van groot belang is.

Dit doen we samen met jongeren en hun netwerk, door te kijken naar kansen, talenten en interesses. Op preventief vlak proberen we problemen en escalaties vroegtijdig te herkennen om uitval te voorkomen, mogelijk in combinatie met de talentbenadering. Via de talentbenadering willen we kinderen en jongeren aanmoedigen om actief betrokken te zijn. We bieden verschillende programma's aan waarin ze hun eigen ideeën kunnen vormgeven (participatie) en/of hun talenten kunnen ontdekken, waarbij ze leren wat hun competenties zijn. Succeservaringen stimuleren verdere ontwikkeling.

Individuele coaching
Individuele coaching binnen het jongerenwerk van Stichting PUSH richt zich op het opbouwen van waardevolle relaties met jongeren. Hierbij ligt de focus op het begrijpen van hun behoeften, het motiveren voor positieve gedragsverandering en het ontdekken en benutten van hun talenten. Jongeren en coaches stellen samen doelen op en maken plannen voor persoonlijke groei, waarbij de jongere de leiding heeft. Dit benadrukt hun eigen inbreng en keuze, waardoor persoonlijke doelen samenkomen met bredere doelstellingen, zoals het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
Voor meer informatie of aanvragen kunt u contact opnemen via coaching@stichting-push.nl 

Samenwerking met netwerkpartners is essentieel voor het bereiken van onze doelen. Het jongerenwerk werkt samen met zorgpartners, onderwijsinstellingen, verenigingen en vrijwilligers. Gezamenlijk organiseren we programma's, projecten en workshops voor en met jongeren.

Team Jeugd bestaat uit Jongerenwerkers. Hieronder een overzicht van het aanbod activiteiten in gemeente Voorne aan Zee.

Aanbod activiteiten
Individuele coaching
Jeugdcommissie
Wil jij meedenken?
Medewerkers
Sport en beweegplatform
Lekker Bezig Voorne!
Fijn je te zien!