Gezondheidsbevordering

Gezonde leefstijl
Sport en bewegen, preventie en gezondheid liggen sterk in elkaars verlengde en versterken elkaar. Het zijn enkele aspecten die meehelpen aan een gezonde leefstijl. Stichting PUSH voert de regie over de JOGG aanpak (Gezonde jeugd, gezonde toekomst) uit. We willen een leefomgeving creëren waarin kinderen, jongeren en volwassenen voldoende kunnen bewegen en gezond eten zodat een gezonde leefstijl uiteindelijk de normaalste zaak van de wereld is.
Omdat iedere levensfase anders is, heeft ieder levensjaar een andere aanpak en benadering nodig bij het positief beïnvloeden van de gezondheid. Het creëren van een gezonde leefomgeving op jonge leeftijd kan bijdragen aan blijvende en structurele veranderingen op latere leeftijd. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd!

Sport en beweging
Alle bewoners in Voorne aan Zee moeten kunnen bewegen of sporten. PUSH gelooft in de kracht van sport, want sporten en bewegen verbindt, verbroedert, draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en zorgt voor sociale contacten en plezier.
PUSH is dé sport- & beweegmakelaar van Voorne aan Zee. Wij hebben een groot netwerk van sport- & beweegaanbieders, onderwijs, welzijns- en zorgpartijen, ondernemers en andere publieke organisaties die we verbinden aan de behoefte van de inwoners van deze gemeente. Bijna alle organisaties in Voorne aan Zee behoren tot dit netwerk en schakelen PUSH steeds vaker in om inhoud en uitvoering aan projecten en activiteiten te geven.

Het Sportteam is werkzaam in de gemeente Voorne aan Zee en bestaat uit Buurtsportcoaches (sport en beweegstimulering jong en oud, versterken beweegaanbieders, gezonde leefstijl/ JOGG-regisseur, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, coordinator Lifegoals), projectmedewerkers, stagiair(e)s en vrijwilligers.  

Hieronder een overzicht van het aanbod activiteiten en de medewerkers.

Aanbod activiteiten
Medewerkers Sportteam
Lekker Bezig Voorne!
Sport- en beweegplatform
Fijn je te zien!