Gezinsgerichte educatie

Het Kindteam van Stichting PUSH bestaat uit professionals op het gebied van de educatieve ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 9 maanden t/m 6 jaar. Wij stimuleren de educatieve ontwikkeling waarbij tevens opvoedondersteuning in de thuissituatie aan bod komt. Het Kindteam is actief in de gemeenten Voorne aan Zee (kernen Hellevoetsluis en Brielle), Maassluis en Nissewaard.

In de thuissituatie bieden wij verschillende stappenprogramma’s aan waarin naast het stimuleren van de educatieve ontwikkeling ook de interactie tussen ouder en kind spelenderwijs wordt gestimuleerd. We organiseren ouderbijeenkomsten en vergroten de ouderbetrokkenheid op de (voor)scholen op diverse manieren. Ons aanbod is preventief waarbij de educatieve vraag van het gezin voorop staat. Daarbij coachen wij de ouders, die speelgoed ontvangen om samen met hun kind aan de slag te gaan. Ook vervullen wij een signalerende rol: we overleggen en werken samen met andere professionals waar nodig.

Stappenprogramma’s 
Het Kindteam biedt diverse stappenprogramma’s aan. Deze programma’s zijn gezinsgericht, stimuleren de educatieve ontwikkeling en de interactie tussen ouder en kind. De vaardigheden van zowel ouder als kind worden vergroot. Het doel van de stappenprogramma’s is het bevorderen van een betere aansluiting op de bassischool. De medewerkers komen wekelijks of om de week bij de gezinnen thuis om met de stappenprogramma aan de slag te gaan.

-          Voorstapje: Thuisprogramma voor kinderen in de leeftijd van 9 maanden t/m 12 maanden
-          Instapje: Thuisprogramma voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar
-          Tussenstapje: Thuisprogramma voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 2,5 jaar
-          Opstapje: Thuisprogramma voor kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar
-          Doorstapje: Thuisprogramma voor kinderen in de leeftijd van 3,5 tot 4 jaar
-          Buitenstapje: Buitenspeelprogramma voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar
-          Spelend leren thuis: Digitaal thuisprogramma voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar
-          Basisstap: Programma om ouders in groepjes te ondersteunen vanuit diverse pedagogische thema’s
-          Opstap: Thuisprogramma voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar
-          Samenstap: Programma voor ouders met kinderen in groep 3 om het leren lezen te ondersteunen

Aanmelding in/opstap(je)
Kindteam Nissewaard
Kindteam Voorne aan Zee
Kindteam Maassluis
Lekker Bezig Voorne!
Fijn je te zien!
Sport- en beweegplatform