Buurtpreventie

Mijn naam is Derreline Francisca. Naast mijn werk als jeugdwerker ben ik vorig jaar van start gegaan met  Buurtpreventie Nieuw Stijl in de wijken van Hellevoetsluis. Al is het door de huidige situatie anders gelopen, zijn we achter de schermen druk bezig met het opstarten. Als coördinatie van een nieuw team met conform de nieuwe maatregels.

Buurtpreventie Nieuw Stijl is een combinatie van burgers met verschillende leeftijden waarvan  jongeren een groot deel van de aanpak zijn. De gemeente Hellevoetsluis stimuleert haar burgers om zelfredzaam te zijn op het gebied van veilig wonen en leven. Inwoners kunnen zelf heel veel bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid binnen de wijken. Het buurtpreventieteam helpt buurtbewoners om samen met diverse partners de sociale veiligheid binnen de wijk te versterken. Dit doen wij middels Buurtpreventie Nieuw Stijl. Dit houdt ook in dat we jongeren gaan opleiden voor het buurtpreventieteam.

Het doel van Buurtpreventie Nieuw Stijl is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt. Hierbij richt het team zich op het verhogen van de sociale veiligheid, het signaleren van verdachte situaties, het vergroten van de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijken.

Blijf ons volgens via alle kanalen van stichting PUSH voor meer informatie. Wil je ons team versterken? Neem dan contact op met mij.

 

 

Derreline Francisca

Facebook