Slide background

Lekker Bezig

Hellevoetsluis

Slide background

Ouderen, volop

in beweging

Kalender

Het bestuur bestaat uit 8 leden, onder voorzitterschap van Dhr. R. Ludwig. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor stichting PUSH, stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis. Het bestuur komt maandelijks bijeen en bespreekt de uitvoering van het beleid met de directeur. De meeste taken van het bestuur zijn gedelegeerd aan de directeur.

De foto is niet meer up to date door de gewijzigde samenstelling van het bestuur. Komend voorjaar zal er een nieuwe foto op de website geplaatst worden.

Van links naar rechts: Rob Ludwig, Heleen Heschlé – Fernandus, Marianne van de Ree – Haag, Bert Duursma, Loes Winde – Valk, Christiaan Veen, Job Heerink en Hetty Mooldijk.